Sukuneuvosto

Esimies
Risto Pentikäinen
040 583 5000
ristotapani.pentikainen(at)gmail.com

Varaesimies
Jenni Pentikäinen
040252 1441
fairytaleink.jenni(at)gmail.com

Varsinaiset jäsenet
Jukka Pentikäinen (Sihteeri)
Marja Pentikäinen
Ismo Pentikäinen
Kaija Pitkänen
Markus Pentikäinen
Sakari Pentikäinen

Varajäsenet
Raija Pentikäinen-Vainio
Henrik Pentikäinen
Veijo Pentikäinen

Toiminnantarkastaja
Juha TT Pentikäinen

Varatoiminnantarkastajaksi
Jukka Hätinen