Sukuneuvosto

Esimies
Risto Pentikäinen
040 583 5000
ristotapani.pentikainen@gmail.com

Varaesimies
Tuomo Pentikäinen (sihteeri)
040 1832881
tuomo.pentikainen(at)gmail.com

Varsinaiset jäsenet
Päivi Immonen
Jenni Pentikäinen
Matti Pentikäinen (Hki)
Juha A Pentikäinen
Sakari Pentikäinen

Varajäsenet
Jukka Hätinen
Henrik Pentikäinen
Raija Pentikäinen-Vainio

Varainhoitaja
Matti Pentikäinen (Nilsiä)

Toiminnantarkastaja
Juha TT Pentikäinen